Zin in Samenwerken?

Lysbeth Beels, 24 november 2016

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we samenwerken. Niemand kan alles alleen. Een mens is geen eilandje op zichzelf, maar verbonden met anderen, deel van grotere verbanden.

In de krant stond een kop ‘Zelfs Trump zal moeten samenwerken’. Maar is het alleen een noodzaak, of kan het ook plezier geven, extra motivatie, en voldoening?

Als ik om me heen kijk, in het groot en in het klein, zie ik voorbeelden van beiden. Samenwerkingsverbanden waarin de deelnemers elkaar liever kwijt dan rijk zijn, andere die voortgaan op een matig niveau, waar men zich maar bij heeft neergelegd, tot samenwerkingsverbanden die floreren, waar de deelnemers met plezier hun bijdrage leveren, met goede resultaten.

Hoe is dit voor jou, in de groepen waaraan je deelneemt? En ben je daar tevreden over? Zo ja, waar ben je tevreden over, en zo nee, waar ligt het aan? Welke factoren dragen in positieve of juist ondermijnende zin bij aan de zin in en van samenwerken?

Een belangrijke factor voor zin in samenwerken is vaak dat mensen vanuit hun eigen kwaliteit en mogelijkheden hun inbreng kunnen hebben, en waar mogelijk daar ook zelf verantwoordelijk voor kunnen zijn, in plaats van te zeer ingeperkt. Wat ook goed doet, is als ze waardering krijgen voor hun inzet en hun werk.

Een andere factor heeft te maken met hoe goed de deelnemers zelf in hun vel zitten, zichzelf kennen, en kenbaar maken, en de andere deelnemers kennen.

Ga dat eens na voor de mensen met wie jij samenwerkt. Weet je wat voor hen het verschil maakt om prettig samen te werken? Wat hun stijl van werken is, hun sterke punten, en waar ze graag hulp bij hebben? Welke werkzaamheden doen ze graag, welke minder, en welke aspecten in de samenwerking en omgang met elkaar zijn voor hen van belang? Hoe kun jij hen daarin tegemoet komen? Weten je collega’s hoe deze zaken zijn voor jou, en hoe ze het samenwerken voor jou een meerwaarde kunnen geven?Wordt iedereen wel gehoord? Niet gehoorde meningen of irritaties die ondergronds gaan, kunnen de samenwerking enorm ondermijnen. Met als gevolg dat het steeds meer moeite kost om tot overeenstemming te komen over inhoudelijke zaken, waarvoor men de samenwerking is aangegaan. Het plezier neemt af, evenals de inzet, motivatie en kwaliteit van ieders inbreng.

Kan dat anders? Volgens de Zin in Werk coaches heel vaak wel! En vaak ook op verrassende wijze.

Wil je hier meer van weten, neem dan contact op met één van de Zin in Werk coaches, via mail of telefoon. We gaan graag met je in gesprek, en op zoek naar zinvolle bijdragen om de Zin in werk en samenwerken te vergroten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *