Ans Vermeulen, levensloop- en loopbaancoach

Ans Vermeulen
Levensloop- en loopbaancoach

“Coachen is sturen zonder de baas te spelen, ” 
Willem Verhoeven, Associatie voor coaching.

Met plezier naar je werk

Als je plezier hebt in je werk, presteer je vaak beter. Andersom werkt het ook: als je bereikt wat je voor ogen had, geeft dat voldoening en maakt het de activiteit zinvol. Daar krijg je energie van en het motiveert. Deze gedachte is de motor bij ieder coachgesprek. Ik ga met mensen op zoek naar manieren waarop zij plezier krijgen in het zelf op gang brengen van die motor.

Voor wie?

Ik coach mensen bij levensloop- en loopbaanvragen. Vaak zie ik dat persoonlijke ontwikkeling van invloed is op je werk en omgekeerd. Dat betekent dat enerzijds organisaties en hun individuele medewerkers een beroep op me kunnen doen. Anderzijds zijn ook particuliere klanten welkom met levensvragen. Niet alleen om te bij stil te staan maar ook juist om in beweging te komen.

Coachvragen

Werk gerelateerde onder werpen die vaak aan bod komen: verbeteren van communicatie, samenwerken, feedback vragen, geven en ontvangen, verbeteren van werkplezier, faalangst, assertiviteit, perfectionisme, voorkomen van uitval, of loopbaanverandering.

Vragen rondom persoonlijke ontwikkeling gaan bijvoorbeeld over leren van je levensloop, de regie over je leven (her)nemen, omgaan met ingrijpende gebeurtenissen in je leven en beter communiceren in relaties.

In de praktijk is het onderscheid niet zo scherp. Persoonlijke ontwikkeling is van invloed op je beroepsmatig functioneren en ervaringen in je werk zijn van invloed op je persoonlijke ontwikkeling. De balans tussen werk en privé komt in gesprekken daarom regelmatig aan de orde.

Deskundig en ervaren

De basis van mijn werk ligt in de sociale pedagogiek. Ik heb daarna diverse coachopleidingen en trainingen gevolgd, zoals NLP, oplossingsgericht werken, waarderende gespreksvoering. Trefwoorden in mijn manier van werken zijn: leren, ontwikkelingsgericht, oplossingsgericht.

Naast mijn werk als coach voor individuele klanten, geef ik trainingen op het gebied van interactievaardigheden en waarderend auditen. Ik ben licentiehouder voor de training Oog voor interactie, een training taal- en interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Wil je meer plezier in je werk?

Zin in werk is een samenwerkingsverband van twee coaches: Ans Vermeulen en Jettie van den Houdt. Zij vinden plezier en voldoening belangrijke ingrediënten, die in het werk niet mogen ontbreken. 

“Wij willen mensen en organisaties laten schitteren. Plezier en voldoening bereik je door betekenis te zien in je werk, gemotiveerd te zijn en een goede onderlinge verbinding te hebben met je collega’s.”