Communicatie en samenwerking

Communicatie en Samenwerking

Effectieve en efficiënte communicatie is een voorwaarde voor optimale samenwerking in de werkomgeving. Het is de smeerolie van de productie- of dienstverlening in de organisatie. 

De volgende onderwerpen spelen hierin een rol.

 • Verbindende, waarderende en oordeelloze communicatie
 • Feedback vragen, geven en ontvangen en complimenteren als vanzelfsprekend element in de organisatiecultuur
 • Kernkwadranten onderzoek om de samenwerking te verbeteren
 • Actief luisteren en perspectief nemen, open staan voor de ander
 • Assertiviteit
 • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching

In je eigen privé-omgeving met uiteenlopende sociale contacten  sta je meestal niet bewust stil bij de communicatie met je omgeving. En vaak hoeft dat gelukkig ook niet. In andere situaties kan het goed zijn om hier bewust mee om te gaan. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Stel jezelf tijdens coachinggesprekken eens de volgende vragen: 

 • Ben je nog tevreden met de verdeling van rollen en taken in je thuissituatie, in je sportclub, in het contact met de school van je kind?
 • Hoe zorg je dat je dat je bij een meningsverschil allebei tevreden bent over een oplossing? Hoe pas je verbindende communicatie toe?
 • Wat is het nut van actief luisteren? En van ik-boodschappen?
 • Hoe helpt het als je je verplaatst in de wereld van de ander?
 • Hoe zorg je ervoor dat werkdruk op je werk geen stoorzender wordt in je vrije tijd?
 • Hoe kunnen anderen je helpen bij verlies, zoals ernstige ziekte, dood of echtscheiding, en je ondersteunen? Wat heb je nodig?

Zin in werk is een samenwerkingsverband van drie coaches: Ans Vermeulen, Jettie van den Houdt en Xandra Bakker. Zij vinden plezier en voldoening belangrijke ingrediënten, die in het werk niet mogen ontbreken. 

“Wij willen mensen en organisaties laten schitteren. Plezier en voldoening bereik je door betekenis te zien in je werk, gemotiveerd te zijn en een goede onderlinge verbinding te hebben met je collega’s.”