Communicatie en Samenwerking

Effectieve en efficiënte communicatie tijdens sociale contacten

Professionele ontwikkeling

Effectieve en efficiënte communicatie is een voorwaarde voor optimale samenwerking in de werkomgeving. Het is de smeerolie van de productie- of dienstverlening in de organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling

In je eigen privé-omgeving met uiteenlopende sociale contacten sta je meestal niet bewust stil bij de communicatie met je omgeving. En vaak hoeft dat gelukkig ook niet. In andere situaties kan het goed zijn om hier bewust mee om te gaan. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De volgende onderwerpen spelen hierin een rol in communicatie en samenwerking: 

 • Verbindende, waarderende en oordeelloze communicatie
 • Feedback vragen, geven en ontvangen en complimenteren als vanzelfsprekend element in de organisatiecultuur
 • Kernkwadranten onderzoek om de samenwerking te verbeteren
 • Actief luisteren en perspectief nemen, open staan voor de ander
 • Assertiviteit
 • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching

Als je nadenkt over je persoonlijke situatie, stel jezelf tijdens coachinggesprekken eens de volgende vragen: 

 • Ben je nog tevreden met de verdeling van rollen en taken in je thuissituatie, in je sportclub, in het contact met de school van je kind?
 • Hoe zorg je dat je dat je bij een meningsverschil allebei tevreden bent over een oplossing? Hoe pas je verbindende communicatie toe?
 • Wat is het nut van actief luisteren? En van ik-boodschappen?
 • Hoe helpt het als je je verplaatst in de wereld van de ander?
 • Hoe zorg je ervoor dat werkdruk op je werk geen stoorzender wordt in je vrije tijd?
 • Hoe kunnen anderen je helpen bij verlies, zoals ernstige ziekte, dood of echtscheiding, en je ondersteunen? Wat heb je nodig?

De twee coaches van Zin in Werk:
Ans Vermeulen en Jettie van den Houdt

Benut de kracht van twee coaches

Zin in Werk bundelt professionele diversiteit om zo aan te sluiten op specifieke behoeftes van organisaties en de mensen in het team. Elk van ons heeft ruimte ervaring als zelfstandig werkend coach voor zowel individuele klanten als groepen. Meerdere opleidingen en cursussen op het gebied van coaching hebben wij met een diploma verzilverd. Voorbeelden hiervan zijn: NLP.  counseling, oplossingsgericht werken, welzijnswerk, pedagogiek. In 2009 verscheen van Jettie van den Houdt haar boek ‘En nu naar buiten!’ met vele werkvormen en trainingen die ook vandaag de dag nog door trainers worden toegepast. 

 

Ja, ik wil meer weten.