Jettie van den Houdt, wandelcoach

Jettie van den Houdt
Samen Leren Natuurlijk

´Ik zet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging, op zoek naar wat hen werkelijk beweegt´

Mijn naam is Jettie van den Houdt en mijn bedrijf heet ‘Samen Leren Natuurlijk’. Samen omdat ik werk met groepen en omdat je altijd functioneert in een gemeenschap. Leren omdat ik er vanuit ga dat je altijd leert en omdat beleving in de natuur je over jezelf leert. Natuurlijk omdat dat vanzelfsprekend is én omdat ik de natuur in ga.

Voorwaarden om plezier in je werk te hebben

Ik ga er vanuit dat mensen plezier in het werk hebben als ze hun kwaliteiten kunnen gebruiken. Verder is het belangrijk dat hun persoonlijke motivatie actieve aandacht krijgt, maar ook dat ze de waarde die werk voor hen heeft, kunnen verwezenlijken. Ten slotte vind ik het belangrijk dat ze werken voor iets dat voor hen zinvol is. 

Als dat voor iedereen zo is, ontstaat er een positieve werksfeer en een goede samenwerking.

 

Wandel een keer mee in Wageningen!

Wandelen in teamverband

Wandelend in de natuur zorgt voor rust en ruimte, het zorgt voor echte communicatie die noodzakelijk is voor een goede samenwerking in het team.

Interactie en zelfvertrouwen

De wandeling wordt ingevuld met diverse aspecten van ‘zin in werk’. Opdrachten zorgen voor interactie vanuit ieders eigenheid. Mensen zijn in de natuur meer zichzelf en hebben een hoger zelfvertrouwen, daarom maken ze makkelijker contact met hun waarden en drijfveren en die van de ander. 

Kwaliteiten profileren

Ik ben betrokken bij de deelnemers en begin bij wat mensen zelf aangeven goed te kunnen. Daar geef ik waardering voor en bouwen we op verder. Deelnemers waarderen hun eigen kwaliteiten en inbreng meer en gaan zich duidelijker profileren. Dat bevordert de interactie.

De natuur als voorbeeld

Mijn kennis als ecoloog gebruik ik regelmatig om processen in de natuur uit te leggen die spiegelend werken op processen in de organisatie. Het ecosysteem aarde bestaat al 3,8 miljard jaar en die ervaring is de moeite waard om te benutten. 

Jettie van den Houdt
wandelcoach voor groepen en teams
opleider in en met de natuur

Uitleg over de ervaringstraining wandelcoaching

Kennis overdragen aan andere coaches

Mijn ervaring als begeleider van mensen in de natuur breng ik graag over aan andere coaches en begeleiders die ook in de natuur willen werken. Ik verzorg met mijn ervaringstraining ‘wandelcoaching’ een natuurbeleving die de deelnemer zelf een verrijkend inzicht geeft. Vervolgens reflecteren we over de mogelijkheden om dit te gebruiken en toe te passen in de eigen praktijk.

Zin in werk is een samenwerkingsverband van twee coaches: Ans Vermeulen en Jettie van den Houdt. Zij vinden plezier en voldoening belangrijke ingrediënten, die in het werk niet mogen ontbreken. 

“Wij willen mensen en organisaties laten schitteren. Plezier en voldoening bereik je door betekenis te zien in je werk, gemotiveerd te zijn en een goede onderlinge verbinding te hebben met je collega’s.”