Persoonlijk Leiderschap en zelfsturing

Professionele ontwikkeling

Zelfsturing is een belangrijke factor voor de professionele ontwikkeling van mensen. Je neemt zelf de regie over je eigen professionele ontwikkeling en bent steeds alert op mogelijkheden die er binnen je huidige functie of daarbuiten voor je zijn.

In workshops, trainingen of individuele coachgesprekken kunnen een of meer van de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Verbindende en waarderende communicatie
 • Time management
 • Hanteren van werkdruk
 • Bepalen van werkwaarden
 • Kernkwadranten onderzoek
 • Aandacht voor balans werk-privé
 • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching
 • Loopbaanbegeleiding, loopbaanankers, mobiliteit

Persoonlijke ontwikkeling

Ook in je persoonlijke ontwikkeling is zelfsturing en persoonlijk leiderschap een belangrijke factor. Als je hier aandacht aan geeft, geeft dat voldoening en je groeit. Als mens, als partner, als vriend of als ouder van je kinderen.
 

Hoe zit het bij jou met:

 • Aandacht voor de balans werk-privé?
 • Hoe neem je tijd voor zingevingsvragen waarmee je op koers blijft?
 • Assertiviteit, hoe bewaak je je eigen grenzen zonder de ander tekort te doen?
 • Hoe kun je het beste de taken in en om het huis verdelen?
 • Welke rol past jou het beste, omdat het tot je kernkwaliteit behoort? En hoe werkt dat in relatie met anderen?
 • Actief luisteren en af en toe het perspectief van de ander innemen, hoe helpt dat?
 • Verlies en loslaten, wat heb je nodig om ingrijpende ontwikkelingen in je leven, zoals ernstige ziekte of verlies van dierbaren, te verwerken in je eigen toekomst?
 • Creativiteit is meer dan knutselen, het gaat over out of the box denken. Hoe doe jij dat?

Zin in werk is een samenwerkingsverband van drie coaches: Ans Vermeulen, Jettie van den Houdt en Xandra Bakker. Zij vinden plezier en voldoening belangrijke ingrediënten, die in het werk niet mogen ontbreken. 

“Wij willen mensen en organisaties laten schitteren. Plezier en voldoening bereik je door betekenis te zien in je werk, gemotiveerd te zijn en een goede onderlinge verbinding te hebben met je collega’s.”