Workshops, trainingen en individuele gesprekken

Persoonlijke Leiderschap

Zelfsturing is een belangrijke factor voor de professionele ontwikkeling van mensen. Je neemt zelf de regie over je eigen professionele ontwikkeling en bent steeds alert op mogelijkheden die er binnen je huidige functie of daarbuiten voor je zijn.

In workshops, trainingen of individuele coachgesprekken kunnen een of meer van de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Verbindende en waarderende communicatie
 • Time management
 • Hanteren van werkdruk
 • Bepalen van werkwaarden
 • Kernkwadranten onderzoek
 • Aandacht voor balans werk-privé
 • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching
 • Loopbaanbegeleiding, loopbaanankers, mobiliteit

Ook in je persoonlijke ontwikkeling is zelfsturing en persoonlijk leiderschap een belangrijke factor. Als je hier aandacht aan geeft, geeft dat voldoening en je groeit. Als mens, als partner, als vriend of als ouder van je kinderen.

Hoe zit het bij jou met:

 • Aandacht voor de balans werk-privé?
 • Hoe neem je tijd voor zingevingsvragen waarmee je op koers blijft?
 • Assertiviteit, hoe bewaak je je eigen grenzen zonder de ander tekort te doen?
 • Hoe kun je het beste de taken in en om het huis verdelen?
 • Welke rol past jou het beste, omdat het tot je kernkwaliteit behoort? En hoe werkt dat in relatie met anderen?
 • Actief luisteren en af en toe het perspectief van de ander innemen, hoe helpt dat?
 • Verlies en loslaten, wat heb je nodig om ingrijpende ontwikkelingen in je leven, zoals ernstige ziekte of verlies van dierbaren, te verwerken in je eigen toekomst?
 • Creativiteit is meer dan knutselen, het gaat over out of the box denken. Hoe doe jij dat?

Werksfeer en Plezier

De sfeer op een werkplek is het moeilijkst in woorden te vatten. Je voelt deze meer dan je het ziet. Een goede sfeer op de werkvloer is echter onmisbaar om als team voor elkaar door het vuur te gaan, in goede en slechte tijden. In de coaching, de wandelingen of workshops zijn een of meerdere van de onderstaande onderwerpen het uitgangspunt:

 • Verbindende en waarderend communicatie
 • Kernkwaliteitenonderzoek
 • Zelfsturing en persoonlijk leiderschap
 • Bepalen van werkwaarden
 • Organisatiecultuur
 • Actief luisteren, ik-boodschappen, perspectief nemen
 • Hanteren van stress en van werkdruk
 • Verliesverwerking bij ontslag en reorganisatie
 • Keuze- en zingevingsvragen
 • Loopbaanbegeleiding, loopbaanankers, mobiliteit

In je dagelijks leven is hoe jij je voelt de sleutel tot alle interactie met je omgeving. De sfeer in huis, het omgaan met familie, kinderen en anderen wordt voor een groot gedeelte bepaalt door hoe je je voelt. 

Hoe zit het bij jou persoonlijk met:

 • Het geven en ontvangen van complimenten?
 • Hoe communiceer oordeelloos en breng je toch je standpunten over?
 • Welke patronen en gewoonten heb je overgenomen vanuit je opvoeding en opleiding en werken deze nog wel voor je?
 • Aandacht voor de balans werk/prive?
 • Als alles weer mogelijk zou zijn, wat is dan jouw droomleven en droombaan? Past dat wat je nu doet, nog wel bij je?
 • Welke rollen heb je allemaal op je genomen in huis en op het werk. Passen deze nog wel bij je?
 • Hoe ga je om met stressvolle situaties thuis en/of het werk?
 • Wat geeft je energie? Waar word je blij van? Welke dromen had je als tiener en welke zou je nu alsnog waar willen maken?

Communicatie en Samenwerking

Effectieve en efficiënte communicatie is een voorwaarde voor optimale samenwerking in de werkomgeving. Het is de smeerolie van de productie- of dienstverlening in de organisatie. De volgende onderwerpen spelen hierin een rol.

 • Verbindende, waarderende en oordeelloze communicatie
 • Feedback vragen, geven en ontvangen en complimenteren als vanzelfsprekend element in de organisatiecultuur
 • Kernkwadranten onderzoek om de samenwerking te verbeteren
 • Actief luisteren en perspectief nemen, open staan voor de ander
 • Assertiviteit
 • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching

In je eigen privé-omgeving met uiteenlopende sociale contacten  sta je meestal niet bewust stil bij de communicatie met je omgeving. En vaak hoeft dat gelukkig ook niet. In andere situaties kan het goed zijn om hier bewust mee om te gaan. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 • Ben je nog tevreden met de verdeling van rollen en taken in je thuissituatie, in je sportclub, in het contact met de school van je kind?
 • Hoe zorg je dat je dat je bij een meningsverschil allebei tevreden bent over een oplossing? Hoe pas je verbindende communicatie toe?
 • Wat is het nut van actief luisteren? En van ik-boodschappen?
 • Hoe helpt het als je je verplaatst in wereld van de ander?
 • Hoe zorg je ervoor dat werkdruk op je werk geen stoorzender wordt in je vrije tijd?
 • Hoe kunnen anderen je helpen bij verlies, zoals ernstige ziekte, dood of echtscheiding, en je ondersteunen, wat heb je nodig?

Vitaliteit en Veerkracht

Met vitaliteit, veerkracht en vol  energie samen aan het werk zijn geeft de organisatie vleugels. De prestatie is hoog, omdat het vanzelf lijkt te gaan. Gezonde mensen die vanuit bevlogenheid hun werk doen. In wandelingen, trainingen en individuele coachgesprekken kunnen aan de orde komen:

 • Intrinsieke motivatie dat wil zeggen autonomie, meesterschap en werkwaarde(n)
 • Buiten bewegen als dagelijkse gewoonte
 • Actief luisteren, ik boodschappen, perspectief nemen
 • Hanteren van werkdruk
 • Verliesverwerking bij ontslag en reorganisatie
 • Loopbaanbegeleiding, loopbaanankers, mobiliteit

In je dagelijks leven is het hebben van vitaliteit, veerkracht en energie noodzakelijk om met alle uitdagingen die je op je pad vindt te kunnen omgaan. Het gaat dan niet alleen om fysieke gezondheid maar ook over een zinvolle invulling van je leven

We kunnen je helpen bij onderstaande vragen

 • Weet je wat jouw bezieling is?
 • Voor welke keuzes sta je momenteel en hoe kies je?
 • Hoe ziet voor jou een zinvol leven eruit?
 • Heb je zingevingsvragen?
 • Is de balans werk-privé voor jou in evenwicht?
 • Hoe verbind je je middels communicatie met anderen?
 • Hoe kun je op jouw manier omgaan met verlies bij ontslag en reorganisatie, ziekte en scheiding
 • Is dat wat je aan de wereld laat zien hetzelfde als hoe je van binnen voelt? Zo binnen zo buiten!

Zin in werk is een samenwerkingsverband van drie coaches: Ans Vermeulen, Jettie van den Houdt en Xandra Bakker. Zij vinden plezier en voldoening belangrijke ingrediënten, die in het werk niet mogen ontbreken. 

“Wij willen mensen en organisaties laten schitteren. Plezier en voldoening bereik je door betekenis te zien in je werk, gemotiveerd te zijn en een goede onderlinge verbinding te hebben met je collega’s.”